توصیه رئیس هیئت مدیره شرکت صنعت مهندسی ابتکار آبی کیش به خریداران غلات برای عقد قرارداد تجاری

دکتر اسماعیل احمدی رئیس هیئت مدیره شرکت صنعت مهندسی ابتکار آبی کیش در نخستین دوره برگزاری کنفرانس irangran به بیان تجربیات و سبقه این شرکت در بحث بازرسی کالا به ویژه غلات پرداخت و اظهار کرد:  شرکت BSJ  دارای تاییدیه از بانک مرکزی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی در زمینه بازرسی کشتی و کالا پروانه […]