بازرسی مواد نفتی و پتروشیمی

خدمات بازرسی شرکت بین المللی صنعت مهندسی ابتکار آبی کیش خدمات متنوع بازرسی را برای جابجایی، حمل و نقل و انبارش مواد نفتی از جمله نفت خام، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی ارائه می كند. بازرسان این شركت مهارت های کاری لازم جهت انجام فعالیت های بازرسی مطابق استاندارد های جهانی را دارا هستند. این بازرسان از جانب فدراسیون جهانی شرکت های بازرسی (IFIA) و شرکت ملی نفت ایران به عنوان “بازرسان مستقل و معتبر مواد نفتی” مورد تائید واقع می باشند و در طول شبانه روز و همچنین در روزهای تعطیل آماده حضور در تمامی ترمینال های مهم در سراسر ایران، خلیج فارس و سواحل دریای خزر هستند.


خدمات این بخش عبارتند از:
۱٫ بازرسی برای تعیین مقدار مواد بارگیری و یا تخلیه شده درخصوص كشتی ها، شناورها، مخازن ساحلی، انبارها و واگن ها
۲٫ بازرسی کشتی ها از نظر قابلیت مواد بارگیری
۳٫ بازرسی و كنترل هدر رفتگی
۴٫ نمونه برداری
۵٫ نظارت بر آزمایشات (کلیه آزمایشات در آزمایشگاه های وزارت نفت و پتروشیمی و یا آزمایشگاه های معتبر انجام می شود)
۶٫ كنترل و نظارت به هنگام انتقال بار در خطوط لوله

بازرسی های كمی و کیفی بر روی مواد و محصولات زیر انجام می پذیرد:
۱٫ محصولات پتروشیمی از جمله حلال های مختلف، آروماتیک، پارافین، اولفین، هیدرو كربن های كلردار، بنزن، گازهای شیمیایی، نرم كننده های پلاستیک، اتر، استر، آمین ها،مونومرها، افزودنی ها، كتون ها، گلیكول ها، الكل ها، چربی های صنعتی و گونه های دیگر شیمیایی
۲٫ فرآورده های نفتی از جمله سوخت مازوت، گازوئیل، بنزین، سوخت جت، نفت سفید، روغن موتور، قیر و میعانات گازی
۳٫ نفت خام
۴٫ گاز مایع